وب سایت گل فروشی

  1. قرار دادن انواع محصولات و لین سفارش و قیمت
  2. قرا دادن دسته گل های پیشنهادی با قیمت و مناسبت ها
  3. قرار دادن انواع گل های تک و مشخصات انها
  4. داشتن گالری تصاویر
  5. قرا دادن اطلاعات عمومی و خاص درباره گل ها
  6. گرفتن سفارش از روی عکس