وب سایت کلینیک تخصصی و زیبایی

  1. قرار دادن گالری تصاویر از کلینیک و امکانات
  2. قرار دادن لیست کادر و معرفی آنها
  3. قرار دادن مطالب آگاهی دهنده مرتبط با زمینه کاری کلینیک
  4. قرار دادن خدمات ارائه شده از
  5. قرار دادن پرسش و پاسخ  مشاوره
  6. تعین وقت اینترنتی