وب سایت علمی و ادبی

  1. اخبار در زمینه موضوعات مختلف علمی و تکنولوژیکی
  2. بیوگرافی بزرگان
  3. بخش پرسش و پاسخ برای ارتباط بیشتر با افراد آنلاین در وب سایت
  4. وب معرفی کتاب
  5. نمایش و ارسال مقالات
  6. فروشگاه
  7. گرفتن تبلیغات مرتبط و غیر مرتبط  در وب سایت
  8. آدرس های شبکه اجتماعی مانند فیسبوک و …
  9. نمایش سخن بزرگان