وب سایت شرکتی

1. ایجاد اتوماسیون اداری
2. وب ارتباط با ادارات دیگر
3. امکان گزارش اخبار ادارات
4. امکان ارسال نامه های اداری
5. نمایش منتخب اخبار شرکت
6. سیستم سفارش محصول و خدمات
7. معرفی اعضاء و بخشهای مختلف شرکت