وب سایت ساختمانی معماری و مهندسی

  1. خدمات و فعالیت ها
  2. دسته بندی پروژه ها انجام شده و در حال اجرا و آتی
  3. پیش فروش پروژه ها و پرداخت آنلاین توسط کاربر بعد از جلب اعتماد
  4. بخش مشاوره و پیشنهادهای ویژه
  5. داشتن بخش های خبری ویزه شرکت های بزرگ
  6. اطلاعات تخصصی در رابطه با کار و…
  7. لین با دیگر شرکت های ساختمانی
  8. درج و مدیریت نظرات کاربران برای پروژه ها