وب سایت خبری

 1. اخبار سیاسی که شامل
  • اخبار رهبری
  • اخبار دولت
  • اخبار مجلس
  • اخبار سیاست خارجی و هسته ای
  • اخبار احزاب و تشکل ها
  • اخبار سایر حوزه ها
 2. اخبار اقتصادی که شامل
  • اخبار اقتصاد کلان
  • اخبار انرژی
  • اخبار بانک, بیمه, بورس
  • اخبار امور زیر بنایی

 

  • اخبار صنعت و معدن
  • اخبار کشاورزی
  • اخبار تجارت
  • اخبار اشتغال و تعاون
 1. اخبار اجتماعی که شامل

 

  • اخبار بهداشت و رفاه
  • اخبار حقوقی و قضایی
  • اخبار زن و خانواده
  • اخبار دفاعی و انتظامی
 1.   اخبار فرهنگی که شامل
  • اخبار میراث فرهنگی و گردشگری
  • اخبار سینما و تئاتر و تلویزیون
  • اخبار فرهنگ و ادب
  • اخبار آموزش
  • اخبار موسیقی
  • اخبار معارف
  • اخبار رسانه
  • اخبار دانشگاه

 

 1. اخبار علمی
  • اخبار محیط زیست
  • اخبار فناوری
  • اخبار علوم
  • اخبار جامعه اطلاعاتی
  • اخبار پزشکی

 

 

 

 1. اخبار ورزشی که شامل
  • اخبار فوتبال و فوتسال
  • اخبار توپ و تور
  • اخبار کشتی و وزنه برداری
  • اخبار ورزش های پایه
  • اخبار ورزشهای رزمی
  • اخبار ورزشهای راکتی
  • اخبار مرزش بانوان
  • طراحی اخبار نهادها
 2. اخبار بین المللی که شامل
  • اخبار آمریکا
  • اخبار آفریقا
  • اخبار اروپا
  • اخبار آسیا و اقیانوسه
  • اخبار خاورمیانه

اخبار روابط خارجی