وب سایت آرایشی و بهداشتی

  1. دسته بندی و معرفی خدمات سالن
  2. معرفی خدمات عروس
  3. درج نمونه کارها و آلبوم همراه با قیمت و تخفیفات
  4. نکات آموزشی و هشدارها
  5. قرار دادن لینک  اخذ نوبت
  6. بخش راهنمای عروس
  7. نمایش گواهینامه ها و مدارک آرایشگاه و سالن زیبای
  8. دادن مشاوره رایگان